English | Swahili

TAFIRI HQ


Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI) was established under Act of Parliament No. 6 of February 1980 but started operating as an independent institution in 1983. Mandated to conduct high quality and affordable research in any part of territorial waters of Tanzania and ensure that the findings are disseminated to target groups.

Read more

Dar es Salaam Centre


Welcome to Dar es Salaam Center to share ideas with the entire research team and supporting staffs. The Center supports Marine research that first clarifies, and then finds ways to mitigate the impacts of fisheries on aquatic ecosystems. With such insight on how the aquatic ecosystems functions, can formulate management policies aiming to reconcile the exploitation of living resources for food, conservation of biodiversity, maintenance of ecosystem services, amenity and other multiple uses of aquatic ecosystems. Again, welcome to TAFIRI Dar es Salaam Center, where like the waters of the sea, fish themselves are the common property of all the people of the earth.

Read more

Sota Sub-station


We are grateful to welcome you all to TAFIRI Sota substation which is currently located at Kabwana area within suburbs of Shirati town in Rorya District of Mara region. TAFIRI Sota is a solely sub-station of TAFIRI and it is affiliated to TAFIRI Mwanza centre.

Read more

Kyela Centre


Lake Nyasa is noted for being the site of evolutionary radiations among several groups of animals, most notably cichlid fish. In total there are about 1,000 cichlid species in Lake Nyasa and the vast majority are endemic.[5] Many of these have become popular among aquarium owners due to their bright colors.

Read more

Mwanza Centre


Human activities (such as illegal fishing methods/gears, poor agricultural practices, mining, deforestation, biomass burning) and natural processes have an impact on sustainability of aquatic ecosystems. Therefore, research is needed to understand their current status, and how human activities and natural processes may affect ecosystem components, structure and functioning in the future in order to devise mitigation measures.

Read more

Kigoma Centre


I would like to welcome you to Kigoma to work with us in the greater goal of managing and conserving lake Tanganyika. The Centre has a very nice and spacious laboratory which is installed with state-of-the-art equipment. We have and are capable to analyze water quality parameters (nutrients, and other variables), phytoplankton and zooplankton, heavy metal analysis with the Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). We have fibre boats with inboard and outboard engines for use on the lake for sampling. The Centre has very capable and compete staff to help and work with you all the way. Once again Karibu to TAFIRI Kigoma and witness and feel the beauty of Lake Tanganyika and its biodiversity.

Read more

Kuhifadhi afya ya mazingira yetu, jamii, kibaiolojia, teknolojia na kiuchumi kitambaa cha jamii zetu, kwa kuendeleza mipango na teknolojia za sera zinazoimarisha uzoefu wa binadamu wakati wa kupunguza athari mbaya za ulimwengu wa uvuvi

Miradi

Kutokana na vipaumbele vya utafiti wetu wa kimkakati na eneo la kijiografia, jumuiya yetu ya utafiti ni hali ya pekee inayoongoza njia katika masomo ya Maziwa Makuu; Bahari, Uvuvi na Ufugaji: Kuelewa mipaka; jamii inayofaa na salama; na sekta ya uvuvi endelevu. Sisi ni nia ya kufanya utafiti na wafanyakazi wenye ujuzi sana. Kwa kushirikiana na taasisi za uvuvi duniani, serikali na wadau wengine, tunafanya maboresho muhimu kwa ujuzi na ufahamu wa msingi katika nyanja hizi.

Maeneo ya Utafiti

Stock Assessment & Fisheries Statistics

Marine fisheries management is a complex process incorporating fisheries biology and stock status in.. 
Read more

Fish biology

Biologists have long depended on a concept of species, whether clearly expressed or not. We could no.. 
Read more

Hydrobiology & Water pollution

One of the significant areas of current research is eutrophication. Special attention is paid to bio.. 
Read more


Gear Technology

Traditional fishing arts have been developed over the years to adapt local conditions (such as the t.. 
Read more

Aquatic ecosystems & Biodiversity

Human activities (such as illegal fishing methods/gears, poor agricultural practices, mining, defore.. 
Read more

Climate change & environment

Climate change has significant impacts on aquatic ecosystems. It modifies biological, chemical and p.. 
Read more


Capture fishery

Capture fisheries resource are highly diverse and their sustainability depend on responsible managem.. 
Read more

Aquaculture

With increasing fishing pressure and declining fish catches in the wild stocks, attention is now tur.. 
Read more

Socio-economics & Marketing

Fisheries management encompasses a number of socio-economic factors which impact the validity and ef.. 
Read more


Mambo katika uvuvi

555
by Emmanuel A Sweke
1

Maelezo ya kuwakaribisha Mkurugenzi

Karibu wote kwenye tovuti ya Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi. Tuna vitu vingi vya kuvutia kwa kila mtu.

HQ Dg      Dr. Ismael A . Kimirei (PhD)
      Director General

Habari mpya kabisa

No news available for now.

From Twitter

We bring you our hands-on review of the Breguet Classique replica watch ref. 7787BR/12/9V6, the three-dimensional layering keeps flat from appearing anywhere and the textures and colors of the design are refined and elegant. Last, as well as a well-deserved big fly, adding not only the bright colors, 42mm case, we have a taste before the 5170G Bovet Manufactory has presented visually impressive timepiece Bovet Recital 18 Shooting Star. This magnificent piece of watchmaking art released in a limited edition of 50 pieces. Bovet Replica Watch annually produces several models of high-tech watches.

Makala

UKAUSHAJI WA SAMAKI WADOGO ZIWA NYASA KWA KUTUMIA NISHATI YA JUA

Kitendo cha kutupa samaki kinaweza kuonekana kama kitendo kisicho cha kawaida au jambo lisilo la busara, lakini kwa ujumla huwepo upotevu mkubwa wa samaki baada ya kuvuliwa. ..Read more

MRADI WA KUJENGA UBIA KATI YA SEKTA BINAFSI NA SERIKALI KATIKA KUONGEZA UZALISHAJI KWENYE UFUGAJI WA SAMAKI

Sekta ya uvuvi huchangia kwenye uchumi wa nchi, usalama wa chakula na hali ya maisha au kwenye kipato cha watu. ..Read more

MRADI WA KUZALISHA SAMAKI AINA YA KAMBALE MUMI NA UTUNZAJI WA MAZINGIRA KATIKA BONDE LA ZIWA VICTORIA

Awali ya yote tunapenda kuchukua nafasi hii kukumbusha kuwa Mradi huu ni matokeo, baada ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ..Read more

CHAKULA BORA NA NAFUU CHA SAMAKI NI SULUHISHO LA UHAKIKA KWA MAENDELEO YA UFUGAJI SAMAKI TANZANIA

Chakula cha samaki ni tatizo kubwa katika maendeleo ya ufugaji wa samaki hapa nchini. Wengi wa wafugaji wadogo wa samaki hutegemea kurutubisha bwawa kwa kutumia chakula kisichokuwa na ubora kulisha ..Read more

UFUGAJI MSETO WA SAMAKI, WANYAMA NA KILIMO CHA MAZAO ILI KUONGEZA TIJA

Ufugaji mseto wa samaki ni ufugaji ambao bwawa la samaki linakuwa ndani ya shamba pamoja na shughuli nyingine za shamba aidha hapo hapo shambani au katika eneo lililo mbali kidogo na shamba. ..Read more

TATHMINI YA UPATIKANANJI WA MALIGHAFI ASILIA KWA AJILI YA UTENGENEZAJI VYAKULA BORA VYA PEREGE TANZANIA

Utafiti wa viungo mchanganyiko vinavyotumika na wakulima kulishia samaki, na unaofaa ulifanyika katika mikoa ya Arusha na Mbeya. Lengo la utafiti huu lilikuwa ni kupata uelewa, ..Read more

Nyaraka za Utafiti na Fomu ya Maombi

Research Clearance Form    Download   


Extension_Renewal_Research_Clearance Form    Download   
Project_Ammendment_Form    Download   
National_Fisheries_and_Aquacuture_Rlesearch_Agenda_(2020-2025)    Download   
TAFIRI Act    Download   
TAFIRI Research Regulations-2020    Download   
TAFIRI_ReTEC_SOPs    Download